»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Chương trình tín dụng quốc tế GCPF

Là chương trình phối hợp giữa Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu (Global Climate Partnership Fund-GCPF) và VietinBank để tài trợ cho các dự án Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

Điều kiện vay vốn

  • Đáp ứng các điều kiện tín dụng, bảo đảm tiền vay theo quy định hiện hành của VietinBank;
  • Dự án vay vốn phải tiết kiệm được tối thiểu 20 % năng lượng hoặc giảm tối thiểu 20% khí phát thải CO2;
  • Cam kết sử dụng vốn vay theo đúng mục đích của Chương trình và Hợp đồng tín dụng;
  • Tổng mức đầu tư của một dự án : tối đa 7 triệu USD.   

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Được vay vốn trung, dài hạn với lãi suất ưu đãi để thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
  • Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi vay vốn tại VietinBank.
null - VietinBank
null - VietinBank