»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Chương trình tín dụng quốc tế SMEPP-JICA III

Là chương trình tín dụng có nguồn vốn quốc tế với nhiều ưu đãi tài trợ cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực hiện chiến lược phát triển Khách hàng DNVVN và tăng cường năng lực hội nhập quốc tế của VietinBank.

Đặc điểm sản phẩm

  • Thời gian cho vay: tối đa 10 năm (đã bao gồm thời gian ân hạn không quá 02 năm);
  • Số tiền cho vay tối đa: 25 tỷ đồng / 1 dự án;
  • Loại tiền cho vay: VND;
  • Vốn chủ sở hữu của Khách hàng tham gia tối thiểu 15% tổng chi phí đầu tư hợp lệ của dự án.   

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Được vay vốn trung, dài hạn với lãi suất ưu đãi để thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
  • Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi vay vốn tại VietinBank.