»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay ngắn hạn

VietinBank đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu vay vốn lưu động trên cơ sở thấu hiểu dòng tiền và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Cho vay vốn lưu động

Đáp ứng mọi nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, hợp pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cho vay doanh nghiệp vi mô có tài sản bảo đảm chắc chắn

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phù hợp đặc trưng của Doanh nghiệp vi mô với thủ tục đơn giản, thuận tiện.

Cho vay thấu chi

Cho phép Doanh nghiệp chi vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán nhằm đáp ứng kịp thời phần vốn thiếu hụt tạm thời trong thanh toán.

Cho vay thanh toán UPAS LC

Cho phép doanh nghiệp xuất khẩu thanh toán trả ngay cho Người hưởng LC khi xuất trình được bộ chứng từ hợp lệ.

null - VietinBank
null - VietinBank