»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 07/12/2023 02:55

VietinBank thông báo về việc đăng ký trái phiếu phát hành ra công chúng tại VSDC

Ngày 5/12/2023, VietinBank đã được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2023 như sau:

Tên trái phiếu

Trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2230T2/02)

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2232T2/02)

Loại trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp

Mã trái phiếu

CTG123033

CTG123034

Mã ISIN

VNCTG1230330

VNCTG1230348

Mệnh giá

100.000 đồng

100.000 đồng

Tổng số lượng đăng ký

15.000.000 trái phiếu

15.923.700 trái phiếu

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Công văn xem tại đây

Công văn xem tại đây

Trân trọng thông báo!

VietinBank

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank