»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 19/02/2024 08:45

VietinBank Nam Định thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Định (VietinBank Nam Định) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Nam Định”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Nam Định.  

- Địa chỉ: 119 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3867 526.

- Mã số thuế: 0100111948-016.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Nam Định.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Nam Định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank Nam Định.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Từ 14h00 ngày 19/2/2024 đến 14h30 ngày 23/2/2024 (trong giờ hành chính).

- Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ yêu cầu, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Nam Định.

- Địa chỉ: 119 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 23/2/2024.

8. Thời điểm mở thầu: 14h30 ngày 23/2/2024.

9. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Nam Định. Địa chỉ: 119 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0228 3867 526.

VietinBank Nam Định sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Nam Định

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank