null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 21/5/2024 02:24

VietinBank Hải Dương thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương (VietinBank Hải Dương) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại VietinBank Hải Dương”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- Chủ đầu tư: VietinBank Hải Dương.

- Địa chỉ: 1 Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 0220 3852 280.

- Mã số thuế: 0100111948-014.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại VietinBank Hải Dương.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 31/3/2025.

3. Nguồn vốn: Vốn chi phí hoạt động của VietinBank Hải Dương.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: 

- Từ 16h00 ngày 21/5/2024 đến 16h00 ngày 28/5/2024 (trong giờ hành chính).

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hải Dương; Địa chỉ: 1 Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 0220 3853 256.

7. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí

8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: 

- Từ 16h00 ngày 21/5/2024 đến 16h00 ngày 28/5/2024 (trong giờ hành chính).

-Tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hải Dương; Địa chỉ: 1 Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

9. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đề xuất: 

- Từ 16h05 đến 17h00 ngày 28/5/2024 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hải Dương; Địa chỉ: 1 Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

VietinBank Hải Dương sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Hải Dương

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank