»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 19/4/2024 10:00

VietinBank Sa Đéc thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sa Đéc (VietinBank Sa Đéc) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ cho VietinBank Sa Đéc”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Sa Đéc

- Địa chỉ: 209A Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 0277 3772 879.

- Mã số thuế: 0100111948-121.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ cho VietinBank Sa Đéc.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Hội sở và 3 phòng giao dịch của VietinBank Sa Đéc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 1/5/2024 đến 30/4/2025.

3. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank Sa Đéc.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10h00 ngày 19/4/2024 đến 10h00 ngày 25/4/2024.

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Sa Đéc.

- Địa chỉ: 209A Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Sa Đéc.

- Địa chỉ: 209A Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ yêu cầu, nộp hồ sơ đề xuất, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

8. Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 25/4/2024.

- Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 25/4/2023.

- Địa điểm mở thầu: VietinBank Sa Đéc (địa chỉ: 209A Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

9. Các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Sa Đéc.

- Địa chỉ: 209A Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 0277 3772 879.

VietinBank Sa Đéc sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Sa Đéc

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank