»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

VietinBank Đông Anh thông báo xử lý tài sản

04/12/2023 - VietinBank Đông Anh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) hiện đang có nhu cầu cần xử lý tài sản là quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Khánh Linh, tại sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trung Khánh.

VietinBank CN 7 TP. HCM bán đấu giá khoản nợ

04/12/2023 - VietinBank CN 7 TP. HCM

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 TP. HCM (VietinBank CN 7 TP. HCM) đang phối hợp với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp tiến hành các thủ tục đấu giá công khai khoản nợ của khách hàng để thu hồi nợ.

VieitnBank thông báo bán khoản nợ

01/12/2023 - VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu hồi nợ.

VietinBank Gia Lai bán tài sản bảo đảm

01/12/2023 - VietinBank Gia Lai

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (VietinBank Gia Lai) thông báo về việc bán tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khách hàng Phạm Văn Tuấn để thu hồi nợ vay.

VietinBank Chi nhánh 1 TP. HCM thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

01/12/2023 - VietinBank Chi nhánh 1 TP. HCM

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. HCM (VietinBank Chi nhánh 1 TP. HCM) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn.

VietinBank KCN Hải Dương thông báo bán khoản nợ

30/11/2023 - VietinBank KCN Hải Dương

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Hải Dương (VietinBank KCN Hải Dương) đang phối hợp cùng tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp tiếp tục tiến hành bán đấu giá công khai khoản nợ của khách hàng Công ty TNHH Thắng Thảo (lần 7) để thu hồi nợ.

VietinBank Bắc Sài Gòn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

29/11/2023 - VietinBank Bắc Sài Gòn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn (VietinBank Bắc Sài Gòn) thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

VietinBank Nhơn Trạch xử lý tài sản bảo đảm

28/11/2023 - VietinBank Nhơn Trạch

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch (VieitnBank Nhơn Trạch) đang tiến hành xử lý tài sản bảo đảm/bán khoản nợ để thu hồi nợ của bà Lê Thị Mỹ Ly và ông Trần Trọng Trung.

VietinBank bán các khoản nợ vay tiêu dùng

28/11/2023 - VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu hồi nợ.

VietinBank KCN Hải Dương thông báo đấu giá công khai khoản nợ

27/11/2023 - VietinBank KCN Hải Dương

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Hải Dương (VietinBank KCN Hải Dương) phối hợp cùng tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp tiếp tục tiến hành bán đấu giá công khai khoản nợ của Công ty Cổ phần (CTCP) Phúc Đạt (lần 18) để thu hồi nợ.

Chọn ngày: