null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 15/4/2024 05:34

VietinBank Bảo Lộc thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc (VietinBank Bảo Lộc) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại Hội sở, các phòng giao dịch trực thuộc VietinBank Bảo Lộc”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- Chủ đầu tư: VietinBank Bảo Lộc

- Địa chỉ: 01 - 03 đường 28/3, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Mã số thuế: 0100111948-127.

- Điện thoại: 02633 864304.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Hội sở, các phòng giao dịch rực thuộc VietinBank Bảo Lộc.

- Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Hội sở, các phòng giao dịch rực thuộc VietinBank Bảo Lộc.

3. Nguồn vốn: Chi phí VietinBank Bảo Lộc.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ ngày 16/4/2024 đến 16h00 ngày 22/4/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khi đến nhận HSYC, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, căn cước công dân.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Tổ chức - Hành chính, VietinBank Bảo Lộc. Địa chỉ: 01 - 03 đường 28/3, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

6. Hình thức phát hành HSYC: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 16h00 ngày 22/4/2024.

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: 16h30 ngày 22/4/2024.

- Địa điểm mở hồ sơ đề xuất: VietinBank Bảo Lộc. Địa chỉ: 01 - 03 đường 28/3, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

VietinBank Bảo Lộc sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bảo Lộc

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank