»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 10/4/2024 05:37

VietinBank KCN Quế Võ thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Quế Võ (VietinBank KCN Quế Võ) thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp Gói thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch trực thuộc VietinBank KCN Quế Võ.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank KCN Quế Võ.

- Địa chỉ: Lô E1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222 3634 891.

- Mã số thuế: 0100111948-139.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch trực thuộc VietinBank KCN Quế Võ.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch trực thuộc VietinBank KCN Quế Võ.

3. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank KCN Quế Võ.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 8h00 ngày 11/4/2024 đến hết 15h00 ngày 17/4/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khi đến nhận HSYC, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

5. Địa điểm phát hành HSYC:

- Phòng Tổ chức hành chính - VietinBank KCN Quế Võ.

- Địa chỉ: Lô E1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Hình thức phát hành HSYC: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 17/4/2024.

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: 15h15 ngày 17/4/2024.

VietinBank KCN Quế Võ sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp được lựa chọn. Những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, VietinBank KCN Quế Võ không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

VietinBank KCN Quế Võ

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank