»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

VietinBank Hải Dương thông báo bán tài sản bảo đảm

26/5/2023 - VietinBank Hải Dương

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương (VietinBank Hải Dương) thông báo bán tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay.

VietinBank thông báo bán khoản nợ

25/5/2023

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu thu hồi nợ, thông tin cụ thể như sau:

VietinBank AMC thông báo xử lý tài sản bảo đảm

24/5/2023 - VietinBank AMC

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản (VietinBank AMC) thông báo xử lý khoản nợ và tài sản bảo đảm (TSBĐ) của Công ty TNHH B&T - khách hàng của VietinBank Quang Minh.

VietinBank Sa Đéc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

23/5/2023 - VietinBank Sa Đéc

Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Sa Đéc (VietinBank Sa Đéc) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

VietinBank Kiên Giang lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

23/5/2023 - VietinBank Kiên Giang

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (VietinBank Kiên Giang) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ cụ thể như sau:

VietinBank Bắc Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

23/5/2023 - VietinBank Bắc Đà Nẵng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng (VietinBank Bắc Đà Nẵng) về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của khoản vay ông Lê Tiến Nam - bà Trần Thị Nguyên tại VietinBank Bắc Đà Nẵng.

VietinBank Thái Bình xử lý tài sản bảo đảm

22/5/2023 - VietinBank Thái Bình

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (VietinBank Thái Bình) thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm của ông Lê Đức Thịnh và bà Nguyễn Thị Yến với nội dung cụ thể như sau:

VietinBank Đống Đa thông tin bán đấu giá tài sản

22/5/2023 - VietinBank Đống Đa

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (VietinBank Đống Đa) thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard với các nội dung như sau:

VietinBank Hà Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

22/5/2023 - VietinBank Hà Nam

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (VietinBank Hà Nam) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tin chi tiết như sau:

VietinBank Sóc Trăng thông báo xử lý tài sản bảo đảm

22/5/2023 - VietinBank Sóc Trăng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng (VietinBank Sóc Trăng) có nhu cầu bán tài sản công khai đối với tài sản bảo đảm là 2 xe ô tô của khách hàng Hồ Thị Điệp như sau:

Chọn ngày: