»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

VietinBank thông báo bán nợ vay tiêu dùng

02/12/2021 - VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu thu hồi nợ, thông tin cụ thể như sau:

VietinBank Đông Sài Gòn thông báo mời thầu

30/11/2021 - VietinBank Đông Sài Gòn

VietinBank Đà Nẵng thông báo bán nợ

25/11/2021 - VietinBank Đà Nẵng

Chọn ngày: