»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Kinh doanh ngoại tệ và Thị trường vốn

Kinh doanh ngoại tệ và sản phẩm phái sinh

Đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu ngoại tệ của Doanh nghiệp, hỗ trợ kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá qua đó tối ưu hóa lợi nhuận Doanh nghiệp.

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

Hỗ trợ Doanh nghiệp đa dạng hóa các kênh huy động vốn bên cạnh kênh tín dụng truyền thống thông qua việc phát hành các chứng khoán nợ, chứng khoán vốn trên thị trường vốn, cũng như tìm kiếm đối tác tài chính và chiến lược thông qua hoạt động M&A.