»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay chuyên biệt

VietinBank cung cấp đa dạng giải pháp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu vay vốn chuyên biệt của Doanh nghiệp.

Cho vay mua xe ô tô

Đáp ứng nhu cầu mua ô tô của doanh nghiệp với mục đích đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu đi lại hay kinh doanh vận tải.

Cho vay tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân

Đáp ứng nhu cầu vốn của Doanh nghiệp để thu mua tạm trữ thóc gạo theo mùa vụ.