»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 05/12/2023 10:28

VietinBank Bãi Cháy thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bãi Cháy (VietinBank Bãi Cháy) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ chi nhánh, 5 phòng giao dịch và vận chuyển hàng đặc biệt từ ngày 1/12/2023 đến 30/11/2024 với các nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Dịch vụ bảo vệ an ninh Asean.

2. Giá trúng thầu (bao gồm VAT): 1.181.952.000 đồng.

3. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng từ ngày 1/12/2023 đến ngày 30/11/2024.

5. Các nội dung khác cần lưu ý: Thanh toán hàng tháng theo chấm công

6. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn:

- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ bảo vệ 135: Giá chào cao hơn giá trúng thầu.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn bảo vệ an ninh UFC: Giá chào cao hơn giá trúng thầu.

7. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn: 29/11/2023.

Kính mời đơn vị trúng thầu liên hệ VietinBank Bãi Cháy để thương thảo và ký hợp đồng triển khai gói thầu.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bãi Cháy

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank