»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 30/11/2023 04:50

VietinBank Tây Sài Gòn thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn (VietinBank Tây Sài Gòn) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu “Thanh lý 2 máy ATM và 1 máy phát điện”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- Chủ đầu tư: VietinBank Tây Sài Gòn.

- Địa chỉ: Lô 20, đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 3754 1275.

- Mã số thuế: 0100111948-082.

2. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: Thanh lý 2 máy ATM và 1 máy phát điện.

- Địa điểm nhận hàng: Lô 20, đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12/2023.

3. Nội dung:

a. Thông tin tài sản: Mua tài sản thanh lý đã cũ hỏng không còn giá trị sử dụng, gồm có:

1/- Máy ATM NCR P70 serial 37061201.

- Mã TSCĐ: 092300.12.0134

- Ngày đưa vào sử dụng: 7/7/2005

- Nguyên giá tài sản: 458.507.750 đồng

- Giá trị đã khấu hao: 458.507.750 đồng

- Giá trị còn lại: 0 đồng

2/- Máy ATM NCR P77 serial 41374989

- Mã TSCĐ: 092300.12.0285

- Ngày đưa vào sử dụng: 05/03/2008

- Nguyên giá tài sản: 436.338.128 đồng;

- Giá trị đã khấu hao: 436.338.128 đồng;

- Giá trị còn lại: 0 đồng;

3/- Máy phát điện ELEMAX SH11000 SAWAFUJI GENERATOR

- Mã TSCĐ: 092300.12.0237

- Ngày đưa vào sử dụng: 16/10/2007

- Nguyên giá tài sản: 54.285.714 đồng;

- Giá trị đã khấu hao: 54.285.714 đồng;

- Giá trị còn lại: 0 đồng;

Giá khởi điểm: 6.385.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu ba trăm tám mươi lăm ngàn đồng) giá đã bao gồm VAT.

b. Hình thức bán:

- Chào giá cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín một lần duy nhất, người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm là người trúng chào giá và được mua.

- Nếu người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm sau 2 ngày làm việc kể từ ngày VietinBank Tây Sài Gòn thông báo trúng chào giá mà không đến liên hệ hoặc ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao và trên giá khởi điểm sau liền kề.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 1/12/2023 đến 15h00 ngày 8/12/2023 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Tây Sài Gòn.

- Địa chỉ: Lô 20, đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 3754 1275, máy lẻ: 120.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

6. Thời gian nhận hồ sơ: Đến 15h00 ngày 8/12/2023 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Tây Sài Gòn; Địa chỉ: Lô 20, đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian mở hồ sơ: Từ 9h00 - 10h00 ngày 11/12/2023 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Tây Sài Gòn; Địa chỉ: Lô 20, đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

VietinBank Tây Sài Gòn sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Tây Sài Gòn

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank