»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi tên Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT11 ngày 19/5/2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc ban hành Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Căn cứ Công văn số 23 89/TGĐ-NHCT1.2 ngày 13/04/2022 của Tổng Giám đốc NHCTVN về công tác mạng lưới;

- Theo đề nghị của Giám đốc Khối Nhân sự Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên gọi Phòng Giao dịch Dị Sử trực thuộc VietinBank Bắc Hưng Yên, cụ thể như sau:

a. Tên gọi (hiện tại):

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên - Phòng Giao dịch Dị Sử.

- Địa điểm: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

b. Tên gọi và địa điểm (mới):

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên - Phòng Giao dịch Mỹ Hào.

- Địa điểm: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

2. Ngày đổi tên chính thức: Phòng Giao dịch Mỹ Hào chính thức hoạt động theo tên mới kể từ ngày 6/5/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 0221 3636 999. 

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng Giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác