»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thành lập Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 20/04/2020 của Hội đồng Quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 1757/NHNN-TTGSNH ngày 17/03/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập phòng giao dịch trong nước của VietinBank;

- Căn cứ văn bản số 456/LAĐ-TTGSNH ngày 30/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động Phòng giao dịch;

- Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 01/07/2020 của Hội đồng Quản trị VietinBank.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thành lập Phòng Giao dịch Đạ Huoai trực thuộc Chi nhánh Bảo Lộc, cụ thể như sau:

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc - Phòng giao dịch Đạ Huoai;

- Địa điểm: Số 316 - 318 đường Hùng Vương, thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng Giao dịch Đạ Huoai chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 16/7/2020.

3. Số điện thoại liên hệ: 0263 3878 889 - 0263 3878 788.

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý khách hàng!

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác