»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Đổi tên và chuyển địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 19/05/2021;

- Căn cứ Công văn số 362/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/09/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam v/v phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch (PGD) Hạnh Thông Tây trực thuộc Chi nhánh 9 TP. HCM;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Hạnh Thông Tây trực thuộc Chi nhánh 9 TP. HCM, cụ thể như sau:

a) Tên gọi và địa điểm (hiện tại):

-  Tên gọi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 9 TP. HCM - PGD Hạnh Thông Tây;

- Địa điểm: Số 657 - 657A Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, TP. HCM.

b) Tên gọi và địa điểm (mới):

-  Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 9 TP. HCM - PGD Hạnh Thông Tây;

- Địa điểm: Số 665 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, TP. HCM.

2. Ngày hoạt động chính thức: PGD Hạnh Thông Tây chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 10/1/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 028- 35.895.024 (Bộ phận DVKH); 028- 35.895.022 (BP Tín dụng);

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: PGD thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác