»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Đổi tên và chuyển địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/2014/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ Công văn số 10265/TGĐ-NHCT1.2 ngày 24/12/2021 của Tổng Giám đốc VietinBank về Công tác mạng lưới tại Chi nhánh;

- Căn cứ Công văn số 247/KHH-TTGSNH ngày 04/04/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận đăng ký thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch;

- Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-TGĐ-NHCT1.2 ngày 04/04/2022 của Tổng Giám đốc VietinBank về việc thay đổi địa điểm, tên gọi và loại hình Phòng Giao dịch;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. VietinBank Khánh Hòa: Đổi tên và chuyển địa điểm PGD Chợ Đầm

  • Tên gọi cũ: VietinBank Khánh Hòa - Phòng Giao dịch Chợ Đầm.
  • Địa chỉ cũ: Số 12-14 Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Tên gọi mới: VietinBank Khánh Hòa - Phòng Giao dịch Cam Lâm.
  • Địa chỉ mới: Số 72A Trường Chinh, tổ dân phố Bãi Giếng 1, Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

2. Ngày hoạt động chính thức: PGD Cam Lâm chính thức hoạt động theo tên và địa điểm mới kể từ ngày 9/4/2022.

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: PGD thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán - ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật và của VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác