»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 19/4/2024 04:51

VietinBank thông báo ngày giao dịch đầu tiên và đăng ký giao dịch trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ VietinBank và thông báo ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Mã trái phiếu công bố thông tin

Mã trái phiếu giao dịch

Giá trị trái phiếu đăng ký giao dịch (VND)

Ngày giao dịch đầu tiên

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Thông báo về việc đăng ký giao dịch trái phiếu

CTGL2331011

CTG12305

800.000.000.000

12/04/2024

 Xem tại đây

 Xem tại đây

CTGL2331012

CTG12306

2.400.000.000.000

16/04/2024

 Xem tại đây

 Xem tại đây

CTGL2333013

CTG12307

1.000.000.000.000

19/04/2024

 Xem tại đây

 Xem tại đây

Trân trọng thông báo!

VietinBank

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank