»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 07/02/2024 10:08

VietinBank Bình Xuyên thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên (VietinBank Bình Xuyên) thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu mua sắm “Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Bình Xuyên”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- Chủ đầu tư: VietinBank Bình Xuyên.

- Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211 3887 737.

- Mã số thuế: 0100111948-124.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói mua sắm: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Bình Xuyên.

- Nội dung Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch trực thuộc VietinBank Bình Xuyên.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Bình Xuyên.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): 

- Từ ngày 09h00 ngày 7/2/2024 đến trước 8h00 ngày 22/2/2024 (trong giờ hành chính).

- Lưu ý: Khi đến nhận HSYC, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, CMND/CCCD.

6. Địa điểm phát hành HSYC: VietinBank Bình Xuyên. Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211 3887 737.

7. Hình thức phát hành HSYC: Miễn phí.

8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

- Thời gian: Từ 9h00 ngày 7/2/2024 đến trước 8h00 ngày 22/2/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: VietinBank Bình Xuyên. Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211 3887 737.

VietinBank Bình Xuyên sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Bình Xuyên

null - VietinBank null - VietinBank