»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 11/4/2024 04:20

VietinBank Đông Anh thông báo về việc khách hàng mất ấn chỉ bảo lãnh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) thông báo về việc khách hàng mất ấn chỉ bảo lãnh.

Thông tin như sau:

VietinBank Đông Anh hiện tại có ấn chỉ bảo lãnh đã phát hành theo bảo lãnh số Serial No. BG23033411 bị thất lạc trong quá trình bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh bàn giao. Cụ thể:

+ Ấn chỉ bảo lãnh số Serial No. BG23033411

+ Bảo lãnh thanh toán số: 0144BG2400197

+ Ngày phát hành: 7/2/2024

+ Bên được bảo lãnh: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đông Á.

+ Bên nhận bảo lãnh: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

+ Số tiền: 64.233.168 VND.

+ Được ký bởi: Ông Đào Hồng Nam - Phó Giám đốc VietinBank Đông Anh.

VietinBank Đông Anh thông báo số ấn chỉ bảo lãnh trên không còn giá trị pháp lý và không tạo bất cứ quyền lợi nào cho cá nhân/tổ chức nắm giữ thư bảo lãnh trên, kể cả trong trường hợp thư bảo lãnh đó được tìm thấy.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Đông Anh

null - VietinBank
null - VietinBank null - VietinBank