»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

null - VietinBank null - VietinBank

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hiện hành;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong  hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 362/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/09/2021 của Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về công tác mạng lưới;
- Căn cứ văn bản số 82/HCM-TTr2 ngày 11/01/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM V/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hạnh Thông Tây.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1.Chuyển địa điểm Phòng Giao Dịch Hạnh Thông Tây trực thuộc Chi Nhánh 9, TP.HCM cụ thể như sau:

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh 9,  TP.HCM - Phòng Giao Dịch Hạnh Thông Tây.

- Địa điểm cũ: 657 - 657A Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM.

- Địa điểm mới: 665 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM.

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Hạnh Thông Tây chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 17/01/2022.

3. Số điện thoại liên hệ: 028.3589.5024 

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác