»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm PGD Tô Hiến Thành

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/03/2014;

- Căn cứ văn bản số 3001/HCM-TTr2 ngày 25/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị VietinBank;

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tô Hiến Thành thuộc Chi nhánh 10 Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1.1 Tên gọi (Không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 10 Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Tô Hiến Thành.

1.2 Đại điểm cũ: Số 159 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

1.2 Địa chỉ mới: Số 195 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Tô Hiến Thành chính thức hoạt động tại địa điểm mới kể từ ngày 09/12/2021.

3. Số điện thoại liên hệ: (028) 38683813

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: PGD Tô Hiến Thành thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh Ngân hàng như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác