»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quyết định số  238/2021/QĐ-HĐQT-NHCT11 ngày 19/05/2021 của HĐQT VietinBank về việc ban hành Quy định Quản lý mạng lưới trong hệ thống VietinBank

- Căn cứ công văn số 5917/TGĐ-NHCT1.2 ngày 09/08/2021 của Tổng Giám đốc VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 735/NQA-TTGSNH ngày 15/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Lê Lợi

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Lê Lợi trực thuộc VietinBank Hội An, cụ thể như sau:

a. Địa điểm cũ: Số 09 Lê Lợi, phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

b. Địa điểm mới: Số 256 Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

c. Tên gọi (không thay đổi): Phòng Giao dịch Lê Lợi - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An (VietinBank Hội An)

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng Giao dịch Lê Lợi chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 27/9/2021.

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng Giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác