»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/3/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 13/5/2021 của Hội đồng Quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số 612/CAB-TTGS ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cao Bằng

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Đề Thám trực thuộc VietinBank Cao Bằng, cụ thể như sau:

a. Địa điểm cũ: Số nhà 56, tổ 4, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

b. Địa điểm mới: Tổ 5, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

c. Tên gọi (không thay đổi): Phòng Giao dịch Đề Thám - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng (VietinBank Cao Bằng)

2. Ngày hoạt động chính thức: Phòng Giao dịch Đề Thám chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 2/8/2021.

3. Số điện thoại liên hệ: 0206.3753.266

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Phòng Giao dịch thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác