»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Quy chế Quản lý và Phát triển mạng lưới trong hệ thống VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-HĐTQ-NHCT1 ngày 15/3/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 10/3/2021 của Hội đồng Quản trị VietinBank về công tác mạng lưới;

- Căn cứ văn bản số  588/CAB-TTGS ngày 23/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi địa điểm Trụ sở VietinBank Cao Bằng cụ thể như sau:

a. Địa điểm cũ: Số 064 Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

b. Địa điểm mới: Số 066 Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

c. Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng (VietinBank Cao Bằng)

2. Ngày hoạt động chính thức: VietinBank Cao Bằng chính thức hoạt động tại địa điểm trên kể từ ngày 26/7/2021

3. Số điện thoại/Fax: 0206.3958.959/0206.3958.960

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: VietinBank Cao Bằng thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và VietinBank.

VietinBank hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng.

>> Xem các thông tin thay đổi mạng lưới khác