/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

Trung tâm Nghiên cứu đã xây dựng được vị thế là một đơn vị cung cấp thông tin nhanh, kịp thời chính xác cho các nhà đầu tư. Với định hướng xây dựng phong cách đầu tư giá trị bằng những tư vấn chuyên sâu thông qua hoạt động phân tích cơ bản, phân tích ngành, VietinBank Securities đang trở thành địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua các hoạt động:

  • Phát hành Báo cáo phân tích cổ phiếu, ngành, thị trường, vĩ mô;
  • Cung cấp dịch vụ Tư vấn chiến lược tài chính cho doanh nghiệp;
  • Tổ chức hội thảo chuyên ngành chứng khoán.

Lịch hoạt động của sme club