/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

Với sứ mệnh tạo dựng những giá trị thành công cho khách hàng, VietinBank Securities luôn lắng  nghe nhu cầu của khách hàng và tạo dựng những giá trị gia tăng cho khách hàng. Chúng tôi thường xuyên cập nhập thông tin để nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư.

Chúng tôi tổ chức các chương trình gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng  tiếp cận, tìm hiểu thông tin để lựa chọn những cơ hội đầu tư.

Với mạng lưới đối tác là các quỹ, định chế tài chính, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác thực hiện các giao dịch mua/bán chứng khoán, thu xếp nguồn vốn nhằm giúp các giao dịch  của doanh Nghiệp diễn ra thành công và nhanh chóng.

Lịch hoạt động của sme club