/sites/mediafile/VTB155825 /sites/mediafile/VTB150375 /sites/mediafile/VTB150138 /sites/mediafile/VTB134417 /sites/mediafile/VTB133682 /sites/mediafile/VTB132035 /sites/mediafile/CDL092196

Cho vay giao dịch ký quỹ

Nhằm định hướng tới việc hỗ trợ thu xếp vốn ngắn hạn cho những nhà đầu tư lớn của doanh nghiệp hoặc lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà đầu tư mở tài khoản tại VietinBank Securities, với nguồn vốn chủ sở hữu

lớn, VietinBank Securities đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn giao  dịch  ký  quỹ  của  khách  hàng  với  lãi  suất  hấp dẫn, danh mục cổ phiếu cho vay đa dạng….;

Hỗ trợ giao dịch ứng trước

Lãi suất ứng trước hấp dẫn, không giới hạn số tiền vay.

Lịch hoạt động của sme club