Bản tin nhận định thị trường 29/11/2018 - Thanh khoản sụt giảm. Thị trường giảm điểm. Cắt lỗ HPG