THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG

Thong Diep

Mục tiêu phát triển bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực đạt Net-zero, VietinBank đã đặt ra mục tiêu phát triển như sau:  

Cam kết phát triển bền vững

VietinBank cam kết phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và quy định của Việt Nam, luôn đồng hành cùng Chính phủ và các tổ chức để giải quyết các vấn đề môi trường – xã hội. 

 

 

 

 

Báo cáo Phát triển bền vững
Xem chi tiết
GIẢI THƯỞNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhờ chuỗi hành động về phát triển bền vững thiết thực và có ý nghĩa, VietinBank đã vinh dự được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng những giải thưởng nhằm vinh danh các nỗ lực của Ngân hàng trong việc đem lại giá trị cho khách hàng, người lao động, đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng.