Insert title here
CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO TIÊN PHONG KHỐI BÁN LẺ - VIETINBANK
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: 15/11/2018 Tại Hà Nội Tại TP.HCM

VỀ CHÚNG TÔI


KHÁM PHÁ CHƯƠNG TRÌNH

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN


CÂU CHUYỆN
LÃNH ĐẠO TIÊN PHONG


"Chúng tôi tìm kiếm những nhân tố mới, những tài năng trẻ thực sự xuất sắc nổi trội có đam mê, nhiệt huyết và tố chất để trở thành những nhà lãnh đạo VietinBank trong tương lai. Chúc các bạn thành công!" BLĐ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank
Insert title here