Điều kiện hội viên

Điều kiện Huy động vốn Dư nợ Doanh số thanh toán thẻ
Bình quân 3 tháng liền kề tại VietinBank (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn đang hoạt động và số dư trái phiếu VietinBank) Bình quân 3 tháng liền kề tại VietinBank Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng trong 12 tháng liền kề
1. Hạng Bạc Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng Từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng
2. Hạng Vàng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng
3. Hạng Bạch kim Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng
4. Hạng Kim cương Từ 5 tỷ đồng trở lên Từ 5 tỷ đồng trở lên Từ 2 tỷ đồng trở lên
5. Khách hàng Ưu tiên trải nghiệm Ngoài ra, đối với khách hàng có thu nhập bình quân tháng quy đổi VND các khoản từ lương và các khoản tính theo lương (trợ cấp, phụ cấp, thưởng,…) qua VietinBank trong 12 tháng liền kề từ 50 triệu đồng trở lên được xếp hạng Khách hàng Ưu tiên (KHƯT) Hạng Bạc.
Khách hàng Ưu tiên trải nghiệm: Điều kiện, điều khoản đăng ký tham gia hội viên KHƯT trải nghiệm tại đây