Trang chủ Trang chủ » Mạng lưới hoạt động
Ngân hàng điện tử

Vietinbank có mạng lưới hoạt động phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước


Tính đến tháng 9 năm 2007, VietinBank đã phát triển mạng lưới hoạt động gồm 01 Hội sở chính, 03 Sở Giao dịch, 03 Công ty trực thuộc, 03 đơn vị sự nghiệp, 02 Văn phòng đại diện, 138 chi nhánh, 188 phòng giao dịch, 258 điểm giao dịch và 191 quỹ tiết kiệm, 742 máy ATM, phân bố rộng khắp trên 56 tỉnh, thành phố, tập trung nhiều hơn tại các thành phố lớn như Hà Nội (12 chi nhánh và 02 sở giao dịch), Tp. HCM (17 chi nhánh và 01 Sở giao dịch), các khu công nghiệp, khu kinh tế thương mại, vùng đông dân cư, các dịch vụ truyền thống cũng như các dịch vụ hiện đại và giá trị gia tăng khác của NHCT đã đến được với người sử dụng trong cả nước. Điều này giúp NHCT có đủ khả năng đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với từng phân đoạn khách hàng..