VietinBank công bố Khung Tài chính Bền vững

20/05/2024 19:19
VietinBank đã xây dựng Khung Tài chính Bền vững (Sustainable Finance Framework - SFF) để đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho việc tài trợ và quản lý các khoản tài trợ phát triển bền vững của Ngân hàng. Khung Tài chính Bền vững của VietinBank được bên thứ hai độc lập - Morningstar Sustainalytics đánh giá là “đáng tin cậy và có tác động lớn” đối với sự phát triển bền vững.

Chống và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là xu thế hành động chung của toàn cầu nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc 2021 (COP26), Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Hưởng ứng các chính sách về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững được Chính phủ đưa ra, VietinBank với vai trò là ngân hàng hàng đầu, cung ứng dòng vốn “mạch máu” cho nền kinh tế, đã công bố Khung Tài chính Bền vững của Ngân hàng, góp phần thực hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ và khách hàng đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Đặc biệt, Khung Tài chính Bền vững của VietinBank đã được Công ty hàng đầu về nghiên cứu, xếp hạng và dữ liệu ESG - Morningstar Sustainalytics đánh giá là “đáng tin cậy, có tác động lớn và phù hợp với Hướng dẫn Trái phiếu Bền vững 2021, Nguyên tắc Trái phiếu Xanh 2021, Nguyên tắc Trái phiếu Xã hội 2023, Nguyên tắc Cho vay Xanh 2023 và Nguyên tắc Cho vay Xã hội 2023” do Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế - ICMA, Hiệp hội Thị trường Cho vay - LMA, Hiệp hội Thị trường Cho vay Châu Á Thái Bình Dương - APLMA ban hành.

Theo đó, Khung Tài chính Bền vững đưa ra các định hướng của VietinBank trong việc tài trợ và quản lý các khoản tài trợ cho mục đích phát triển bền vững theo 4 trụ trụ cột chính, từ mục đích sử dụng vốn, quy trình đánh giá và lựa chọn hạng mục tài trợ cho đến quản lý sử dụng vốn và báo cáo. Khung Tài chính Bền vững của VietinBank được xây dựng theo cách tiếp cận toàn diện, áp dụng cho cả công cụ tài chính cho vay và trái phiếu, phục vụ cả các dự án/phương án Xanh và Xã hội. Trong đó, các nhóm mục đích sử dụng vốn Xanh bao gồm: Năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, kinh tế tuần hoàn, giao thông vận tải xanh, công trình xanh, nông - lâm - ngư nghiệp bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học; các nhóm mục đích sử dụng vốn xã hội bao gồm: Tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản, nhà ở xã hội và tiếp cận các dịch vụ cơ bản (Y tế và giáo dục).

Trước khi ban hành Khung Tài chính Bền vững, VietinBank đã coi phát triển bền vững là một hoạt động trọng tâm của Ngân hàng. VietinBank đã chủ động xây dựng các chính sách, sản phẩm để tạo cơ chế linh hoạt trong việc tài trợ phát triển bền vững trong các lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, quản lý nước bền vững, nông nghiệp xanh, lâm nghiệp bền vững, xử lý chất thải và chống ô nhiễm.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, tài chính bền vững của VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng 100%. Năm 2024, VietinBank ra mắt gói tín dụng xanh trị giá 5.000 tỷ đồng với nhiều ưu đãi lãi suất và phí dành cho các phương án/dự án đáp ứng các tiêu chí bền vững.

Khung Tài chính Bền vững sẽ là cơ sở để VietinBank chuẩn hóa hoạt động cấp tín dụng, phát hành trái phiếu phục vụ các mục tiêu Xanh và Xã hội, nhằm hiện thực hóa cam kết của Ngân hàng với các mục tiêu phát triển bền vững.

VietinBank
Có thể bạn quan tâm