Sản phẩm tín dụng
Cho vay

Giới thiệu

VietinBank chấp thuận cấp tín dụng cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn một cách linh hoạt, hỗ trợ khách hàng thực hiện dịch vụ thanh toán phù hợp quy định. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn linh hoạt của các Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm

Lợi ích đối với khách hàng

Đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng
Lãi suất hấp dẫn
Hình thức linh hoạt

Lợi thế VietinBank

Lãi suất cạnh tranh
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Cho vay đầu tư
Khách hàng Định chế tài chính (phi TCTD) được VietinBank cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Giấy tờ có giá, Trái phiếu/cổ phiếu doanh nghiệp
Cho vay thấu chi
Khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán phù hợp quy định
Liên hệ
Phòng Định chế tài chính
Toà nhà Hoàng Thành, Số 114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội