Tiền gửi & Đầu tư
Tiền gửi & Đầu tư tài chính

Giới thiệu

VietinBank huy động đa dạng các hình thức (tiền gửi không k hạn, tiền gửi có k hạn, chứng chỉ tiền gửi và đầu tư tự động tiền gửi có k hạn, mở tài khoản tăng vốn). Sản phẩm áp dụng cho đa dạng các khách hàng thuộc phân khúc Định chế tài chính

Lợi ích đối với khách hàng

Đơn giản, thuận tiện
Linh hoạt tối ưu dòng tiền

Lợi thế VietinBank

Lãi suất ưu đãi, cạnh tranh
Linh hoạt về kỳ hạn, hình thức huy động

Tiền gửi không kỳ hạn
Các món tiền gửi được trả lãi suất không kỳ hạn theo chính sách của VietinBank trong từng thời kỳ
Đầu tư tự động tiền gửi có kỳ hạn
Số dư vượt ngưỡng trên tài khoản thanh toán tại VietinBank của Quý ĐCTC có thể được tự động chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn, thuận tiện cho việc quản lý tài chính của Quý ĐCTC
Chứng chỉ tiền gửi
Sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên, được áp dụng mức lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh và hoàn toàn có thể được linh hoạt chuyển giao/nắm giữ để đầu tư và phù hợp với mục tiêu tài chính của Quý ĐCTC
Tiền gửi có kỳ hạn
Các món tiền gửi được trả lãi suất ưu đãi, cạnh tranh theo chính sách của VietinBank trong từng thời kỳ. Quý ĐCTC có thể gửi tiền linh hoạt theo nhu cầu sử dụng vốn.
Liên hệ
Phòng Định chế tài chính
Toà nhà Hoàng Thành, Số 114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội