Tài trợ thương mại
Tài trợ thương mại

Giới thiệu

VietinBank cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại (thư tín dụng nhập khẩu, thư tín dụng xuất khẩu, xác nhận thư tin dụng, nhờ thu,, bảo lãnh) cho các Khách hàng là ĐCTC

Lợi ích đối với khách hàng

Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu nghiệp vụ
Mức phí linh hoạt, cạnh tranh
Tăng uy tín đối với Bên thụ hưởng

Lợi thế VietinBank

Mức phí linh hoạt, thủ tục đơn giản
Thời gian xử lý chứng từ nhanh
Hệ thống ngân hàng đại lý lớn

Thư tín dụng nhập khẩu
VietinBank cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến thư tín dụng nhập khẩu, bao gồm: Phát hành thư tín dụng, kiểm tra bộ chứng từ xuất trình theo LC, phát hành Bảo lãnh nhận hàng theo LC, chấp nhận thanh toán/thanh toán LC nhập khẩu,…
Xác nhận thư tín dụng
VietinBank thêm cam kết thanh toán Thư tín dụng (LC) bên cạnh cam kết thanh toán của Quý ngân hàng đối với các giao dịch LC do Quý ngân hàng phát hành trong trường hợp Bên thụ hưởng LC xuất trình bộ chứng từ phù hợp điều kiện, điều khoản của LC
Thư tín dụng xuất khẩu
VietinBank tiếp nhận, xác thực và thông báo các LC xuất khẩu được phát hành bởi các ngân hàng trong và ngoài nước tới Quý ngân hàng, tiếp nhận bộ chứng từ (BCT) đòi tiền theo LC xuất khẩu, kiểm tra BCT theo yêu cầu của Quý Ngân hàng, chuyển BCT đi đòi tiền ngân hàng phát hành…
Liên hệ
Phòng Định chế tài chính
Toà nhà Hoàng Thành, Số 114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội