»

VietinBank nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Quốc khánh từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9 (riêng hệ thống ATM vẫn hoạt động bình thường); làm việc trở lại vào ngày 3/9.

Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành

Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

[Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ]
NHNNVN 28/12/2012

Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

[Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ]
NHNNVN 28/12/2012

Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên Ngân hàng.

[Thông tư số 23/2010/TT - NHNN ]
NHNNVN 09/11/2010

Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

[Chỉ thị số 03/2008/CT-NHNN ]
NHNNVN 10/11/2007

Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán.

[Chỉ thị số 06/2007/CT-NHNN ]
NHNNVN 02/11/2007

Ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng.

[Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ]
NHNNVN 30/10/2007

Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

[Quyết định số 20/2007/CT-TTg ]
NHNNVN 24/08/2007

Về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh.

[Quyết định số 32/2007/QĐ-NHNN ]
NHNNVN 03/07/2007

Ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

[Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ]
NHNNVN 05/06/2007

Ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng.

[Chỉ thị số 20/2007/QĐ-NHNN ]
Thủ tướng chính phủ 15/05/2007