»

Giá vàng giao ngay thế giới 08h55' ngày 26/5: 151,50 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 08h55' ngày 26/5 mua: 3.631 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.653 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 26/5: VN-Index: 743,41  +1,50 HNX-Index : 93,69  +0,22 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Các hoạt động chính

Huy động vốn

 • Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư.    
 • Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng,Tiết kiệm tích luỹ... 
 • Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu...


Cho vay, đầu tư

 • Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ 
 • Cho vay trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ 
 • Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. 
 • Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài 
 • Cho vay tài trợ, uỷ thác theo chương trình: Đài Loan (SMEDF); Việt Đức (DEG, KFW) và các hiệp định tín dụng khung 
 • Thấu chi, cho vay tiêu dùng. 
 • Hùn vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong nước và quốc tế 
 • Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế


Bảo lãnh

Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán.


Thanh toán và Tài trợ thương mại

 • Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu. 
 • Nhờ thu xuất, nhập khẩu (Collection); Nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A). 
 • Chuyển tiền trong nước và quốc tế 
 • Chuyển tiền nhanh Western Union 
 • Thanh toán uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc. 
 • Chi trả lương cho doanh nghiệp qua tài khoản, qua ATM 
 • Chi trả Kiều hối…


Ngân quỹ

 • Mua, bán ngoại tệ (Spot, Forward, Swap…) 
 • Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…) 
 • Thu, chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ... 
 • Cho thuê két sắt; cất giữ bảo quản vàng, bạc, đá quý, giấy tờ có giá, bằng phát minh sáng chế.


Thẻ và ngân hàng điện tử

 • Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTER CARD…) 
 • Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tiền mặt (Cash card). 
 • Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking


Hoạt động khác

 • Khai thác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ 
 • Tư vấn đầu tư và tài chính 
 • Cho thuê tài chính 
 • Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn, lưu ký chứng khoán 
 • Tiếp nhận, quản lý và khai thác các tài sản xiết nợ qua Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản.

Để hoàn thiện các dịch vụ liên quan hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời tạo đà cho sự phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế, VietinBank luôn có tầm nhìn chiến lược trong đầu tư và phát triển, tập trung ở 3 lĩnh vực:

 • Phát triển nguồn nhân lực 
 • Phát triển công nghệ 
 • Phát triển kênh phân phối