»

Giá vàng giao ngay thế giới 8h50' ngày 24/4: 155 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h48' ngày 24/4 mua: 3534 nghìn đồng/chỉ, bán: 3542 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 24/4: VN-Index: 570,46 + 1,10 HNX-Index : 80,00 + 0,10 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank – Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h30; Thứ 7: Từ đầu giờ sáng tới 12h (trừ ngày lễ, tết).

Tiền gửi

1. Tiền gửi thanh toán - Lãi suất bậc thang
2. Tiền gửi đầu tư đa năng
3. Tiền gửi kết hợp
4. Tiền gửi đầu tư linh hoạt

TIỀN GỬI THANH TOÁN LÃI SUẤT BẬC THANG

Giới thiệu:

Là hình thức tiền gửi thanh toán không kỳ hạn, trong đó Khách hàng được hưởng lãi suất bậc thang theo nguyên tắc số dư cuối ngày duy trì trên tài khoản càng lớn lãi suất càng cao.

Lợi ích đối với khách hàng:

 • Được hưởng mức lãi suất càng cao với số dư duy trì trên tài khoản càng lớn. 
 • Được sử dụng tài khoản như tài khoản tiền gửi thanh toán thông thường.
 • Được hưởng lợi ích cao nếu kết hợp với dịch vụ Quản lý vốn tập trung (được hưởng mức lãi suất càng cao khi lượng tiền chuyển về càng lớn).
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi.

Đối tượng khách hàng:

Các tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (không bao gồm các định chế Tài chính).

Đặc điểm của sản phẩm:

 • Loại tiền huy động: VNĐ
 • Số dư duy trì trên tài khoản càng lớn, lãi suất càng cao.
 • Lãi tính hàng ngày trên cơ sở số dư cuối ngày duy trì trên tài khoản.
 • Lãi được tự động ghi Có vào Tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng vào ngày cuối tháng.

Thông tin liên hệ:

TIỀN GỬI ĐẦU TƯ ĐA NĂNG

Giới thiệu:

Là hình thức Tiền gửi có kỳ hạn gồm nhiều khoản tiền và nhiều kỳ hạn lựa chọn do Khách hàng chủ động xác định trong khoảng thời gian của kỳ hạn gốc trong một tài khoản tiền gửi duy nhất.
Khách hàng có thể chủ động rút từng khoản tiền tương ứng từng kỳ hạn đã thỏa thuận với mức lãi suất hấp dẫn.

Lợi ích đối với khách hàng:

 • Được rút tiền tại nhiều thời điểm khác nhau từ cùng một tài khoản tiền gửi 
 • Được lựa chọn nhiều kỳ hạn cho các khoản tiền tương ứng trong khoảng thời gian của kỳ hạn gốc
 • Linh hoạt tối đa về giá trị các khoản tiền lựa chọn theo các kỳ hạn.
 • Sinh lời cao cho nguồn tiền nhàn rỗi với mức lãi suất hấp dẫn
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Đối tượng khách hàng:

Các tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (không bao gồm các định chế Tài chính)

Đặc điểm của sản phẩm:

 • Loại tiền huy động: VND
 • Kỳ hạn:  Kỳ hạn gốc: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Kỳ hạn lựa chọn: Do Khách hàng chủ động lựa chọn trong khoảng thời gian của Kỳ hạn gốc.
 • Tổng khoản tiền gửi đầu tư tối thiểu: theo quy định của Chi nhánh VietinBank.
 • Lãi được tính trên cơ sở số dư thực tế, số ngày gửi thực tế và lãi suất tương ứng của từng kỳ hạn gửi.
 • Lãi được thanh toán vào thời điểm đáo hạn của mỗi kỳ hạn
 • Lãi được nhập gốc hoặc hạch toán ghi Có vào Tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng.
 • Đáo hạn các kỳ hạn lựa chọn, nếu Khách hàng không đưa ra các yêu cầu, Ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và thực hiện chuyển sang sản phẩm tiền gửi thông thường có kỳ hạn tương ứng hoặc kỳ hạn ngắn hơn liền kề dành cho tổ chức kinh tế tại Chi nhánh VietinBank.

Hồ sơ: 
Khách hàng chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị sử dụng sản phẩm Tiền gửi đầu tư đa năng theo mẫu của VietinBank.

Thông tin liên hệ:

TIỀN GỬI KẾT HỢP 

Giới thiệu: 

Là hình thức kết hợp giữa sản phẩm tiền gửi (bao gồm tiền gửi tiết kiệm/giấy tờ có giá (GTCG)/ tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi lãi suất thả nổi của tổ chức) với sản phẩm cho vay bằng VND, theo đó lãi suất cho vay được ưu đãi so với lãi suất cho vay thông thường VietinBank đang áp dụng.

Lợi ích đối với khách hàng:

 • Được hưởng mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn, linh hoạt, tỷ lệ thuận với số tiền gửi và thời gian gửi tiền của Khách hàng tại Ngân hàng
 • Lãi suất cho vay trước giảm trừ: được thực hiện theo quy định hiện hành
 • Lãi suất cho vay sau giảm trừ: thấp hơn tối đa 1% so với lãi suất sàn.
 • Thời gian ưu đãi được tính theo thời gian cam kết duy trì tài khoản tiền gửi (tối thiểu bằng 1 tháng) nhưng không vượt quá ngày kết thúc tài khoản tiền vay được giảm trừ lãi suất.

Đối tượng khách hàng:

 • Khách hàng gửi tiền là cá nhân, doanh nghiệp theo quy định hiện hành của VietinBank (không bao gồm Khách hàng là Định chế tài chính). 
 • Khách hàng vay vốn là cá nhân, doanh nghiệp đã được VietinBank quyết định cho vay bằng VND phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư, phát triển và phục vụ tiêu dùng.

Đặc điểm của sản phẩm:

 • Đối với sản phẩm tiền gửi
  • Loại sản phẩm tiền gửi: bao gồm các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hiện hành của VietinBank, không bao gồm: tiền gửi trên tài khoản thẻ E-partner (ATM), Giấy tờ có giá do VietinBank phát hành, cổ phiếu, hối phiếu và séc.
  • Loại đồng tiền: đồng Việt Nam (VND), ngoại tệ USD.
  • Tài khoản tiền gửi:
   • Được mở mới tại  VietinBank - Chi nhánh cho vay cùng thời điểm xác định giảm trừ lãi suất tiền vay; 
   • Có trạng thái tài khoản đang hoạt động và không bị phong tỏa hoặc dừng giữ;
  • Có số dư tiền gửi tối thiểu (hoặc số dư ngoại tệ quy đổi tương đương theo tỷ giá mua chuyển khoản của VietinBank tại ngày gửi tiền): Đối với Khách hàng cá nhân: 300 triệu đồng; Đối với Khách hàng doanh nghiệp có vốn điều lệ ≤ 50 tỷ đồng: 500 triệu đồng; Đối với Khách hàng doanh nghiệp có vốn điều lệ > 50 tỷ đồng: 5 tỷ đồng.
  • Tài khoản tiền gửi của cá nhân được sử dụng để giảm trừ lãi suất cho vay đối với khoản vay của chính cá nhân đó hoặc Khoản vay của cá nhân khác có quan hệ huyết thống, hôn nhân (bố/mẹ/vợ/chồng/con) với cá nhân đó hoặc Khoản vay của doanh nghiệp.
  • Trường hợp Tài khoản tiền gửi của cá nhân được sử dụng để giảm trừ lãi suất cho vay đối với khoản vay của doanh nghiệp thì cá nhân gửi tiền là chủ doanh nghiệp/ người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc có quan hệ huyết thống/hôn nhân (bố/mẹ/vợ/chồng/con) với chủ doanh nghiệp/đại diện pháp luật của chủ doanh nghiệp vay vốn.   
  • Tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp chỉ được sử dụng để giảm trừ lãi suất cho vay đối với khoản vay của chính doanh nghiệp đó hoặc khoản vay của công ty mẹ/công ty con của doanh nghiệp đó.
 • Đối với sản phẩm cho vay
  • Đồng tiền cho vay: VND;
  • Loại sản phẩm cho vay: cho vay phục vụ nhu cầu SXKD, dịch vụ, đầu tư, phát triển và  tiêu dùng theo quy định hiện hành của VietinBank;
  • Số dư tài khoản vay tối thiểu tại thời điểm xác định giảm trừ lãi suất tiền vay:
   • Đối với Khách hàng cá nhân: 300 triệu đồng;
   • Đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ: 1 tỷ đồng
   • Đối với Khách hàng doanh nghiệp lớn: 3 tỷ đồng
  • Điều kiện khoản vay: khoản vay được giải ngân 1 lần hoặc đã kết thúc thời hạn giải ngân (đối với cho vay dự án đầu tư, cho vay từng lần) và khoản vay theo phương thức cho vay hạn mức.

Hồ sơ: 
Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị sử dụng sản phẩm theo mẫu của VietinBank.

Thông tin liên hệ:

TIỀN GỬI ĐẦU TƯ LINH HOẠT

Giới thiệu:

Là hình thức gửi tiền có kỳ hạn dành cho khách hàng là các tổ chức hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, khách hàng có thể thỏa thuận lãi suất với Ngân hàng và lựa chọn kỳ hạn gửi tiền theo ngày phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn nhằm tối đa lợi ích cho khoảng thời gian vốn nhàn rỗi.

 alt=

Lợi ích đối với khách hàng:

 • Được sử dụng các khoản tiền gửi theo sản phẩm “Tiền gửi đầu tư linh hoạt” làm tài sản đảm bảo cho các hình thức cấp tín dụng tại VietinBank;
 • Sử dụng một tài khoản tiền gửi nhưng có thể rút tiền ở nhiều thời điểm khác nhau tương ứng với nhu cầu của mỗi Khách hàng;
 • Linh hoạt tối đa về kỳ hạn gửi tiền;
 • Được thỏa thuận lãi suất với Ngân hàng;
 • Sinh lời cao cho nguồn tiền nhàn rỗi với mức lãi suất hấp dẫn;
 • Được rút vốn một phần hoặc toàn bộ trước kỳ hạn gửi;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Đối tượng khách hàng:

Các tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (không bao gồm các định chế Tài chính).

Đặc điểm của sản phẩm:

 • Loại tiền huy động: VNĐ, USD
 • Khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt kỳ hạn gửi tiền theo ngày trong phạm vi kỳ hạn quy định, đảm bảo ngày đáo hạn không rơi vào ngày nghỉ/lễ
 • Khoản tiền gửi đầu tư tối thiểu theo quy định của Chi nhánh.
 • Phương thức trả lãi vào cuối kỳ
 • Tái đáo hạn linh hoạt...

Thông tin liên hệ: